1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Footprints of love. 

1.2 Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan een boeking kenbaar maken. 

1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotograaf worden aangepast. 

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Footprints of Love en de klant. Inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
 

2.1. Het boeken van een fotoshoot/videoshoot kan via de website of via een email te sturen naar Footprints of Love. Bij het boeken van een fotoshoot/videoshoot gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Onder boeken wordt verstaan: het vastzetten van een datum en dienst.

2.2 U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, de fotograaf is vrij haar kennis en inzicht in de fotoshoot/videoshoot toe te passen.

2.3 Uit elke fotoshoot/videoshoot zal een selectie van de foto’s/video's worden gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s/video's, zodat de stijl van de fotograaf vast ligt in de reportage. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s/video's wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s/video's die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen. 

2.4 Zorg dat uw paarden/honden klaar staan als de fotograaf komt. De fotograaf moet kunnen shooten met nette paarden/honden, dit voor het beste en mooiste resultaat van uw fotoshoot/videoshoot. Laat de fotograaf niet onnodig wachten op paarden/honden die nog niet netjes zijn. Mocht uw paard/hond niet gehoorzamen aan de hand kan de fotograaf haar kwaliteit ook niet garanderen.

2.5. Direct na het boeken van een dienst dient 100% van het afgesproken bedrag (incl. reiskosten) betaald te worden a.d.h.v. een factuur, tenzij anders afgesproken. Zodra er min. een voorschot is betaald staat de boeking vast. Alleen wanneer dit betrekking heeft tot onderstaande redenen (2.8 & 2.9) is het nog mogelijk om de boeking te verplaatsen of te annuleren.

Betalingen voor huwelijken dienen 100% van het afgesproken bedrag betaald te worden a.d.h.v. een factuur wanneer de huwelijksdatum minder dan 1 maand is. In andere gevallen dient er een voorschot van 50% van het afgesproken bedrag betaald te worden en het overige bedrag in de week voor de huwelijksdatum. Zodra er min. een voorschot is betaald staat de boeking vast. Een huwelijk kan verplaatst worden maar bij annuleren wordt het betaalde bedrag ingehouden, ongeacht dit 50% of 100% is.

2.6 De fotograaf mag de afgesproken datum en/of tijd, tot dat de betaling door de opdrachtgever is voltooid, vrij houden. Hier kan door de opdrachtgever geen beroep op worden gedaan.

2.7 Wanneer er is gekozen om 50% vooraf te betalen d.m.v. een factuur, dient de overige 50% van het afgesproken bedrag (incl. reiskosten) voorafgaand aan de fotoreportage/videoreportage per overschrijving betaald te worden. De fotograaf begint de fotoreportage/videoreportage pas wanneer de volledige betaling is voldaan en ontvangen.

2.8 Wanneer de boeking vast staat kan er alleen nog verplaatst worden bij de volgende reden:
- Slecht weer (waardoor de foto’s kwalitatief minder worden, denk aan regen, mist,...), we bekijken dit altijd de dag voor de shoot of de ochtend van de shoot.

2.9 Wanneer de boeking vast staat kan er alleen nog geannuleerd worden bij de volgende redenen:
- (langdurige) medische redenen van persoon/dier en dit aangetoond kan worden.
Heeft uw annulering géén betrekking tot bovenstaande redenen of vindt uw annulering binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak plaats, dan komt uw (aan)betaling te vervallen en krijgt u deze kosten niet terug.
2.10 Bij een huwelijk kan er niet kostenloos worden geanuleerd, dan komt uw (aan)betaling te vervallen en krijgt u deze kosten niet terug.

2.11 Het verplaatsen van de fotoshoot/videoshoot kan kosteloos tot 48 uur voor aanvang van de afspraak. Wanneer u besluit uw afspraak te willen verplaatsen binnen 48 uur voor de geboekte fotoshoot/videoshoot worden de kosten van de aanbetaling, dus 50% van het afgesproken bedrag (incl. reiskosten), in rekening gebracht als vergoeding en komt de aanbetaling dus te vervallen. Voor een nieuwe afspraak dient opnieuw een aanbetaling van 50% (incl. reiskosten) te worden voldaan.

2.12 Wanneer u besluit om uw afspraak te verplaatsen, heeft u 2 maand de tijd om een nieuwe afspraak in te plannen en uit te laten voeren. Na deze 2 maand komt uw (aan)betaling te vervallen.

2.13 Wanneer de fotoshoot/videoshoot verplaatst moet worden i.v.m. slecht weer of een andere onvoorziene reden en u het besluit maakt om de fotoshoot/videoshoot niet te willen verplaatsen, wordt 100% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht. Dit geldt uiteraard niet wanneer uw besluit betrekking heeft tot (langdurig) medische redenen van mens of dier.

2.14 Bij fotodagen moet direct na het boeken van een tijdlot het volledige bedrag betaald worden d.m.v. een factuur. Bij annulering wordt er 100% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht. Dit geldt ook wanneer de fotograaf beslist dat de weersomstandigheden geschikt zijn voor de fotodag maar de klant het hier niet mee eens is. Het totaalbedrag kan enkel worden teruggevorderd wanneer er vervanging is voorzien via de fotograaf of de klant.

2.15 Uw reportage en uw foto’s/video's zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk. 
 


3.1 Door een fotoshoot of andere dienst te boeken gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.

3.2 Wanneer u een fotoshoot boekt bij Footprints of Love gaat u altijd akkoord met minimaal het bedrag van het goedkoopste fotopakket. Wanneer u na de fotoreportage beslist dat u meer foto’s wilt dan inbegrepen bij het gekozen fotopakket, betaalt u de extra kosten per foto.

3.3 Wanneer achteraf gekozen wordt voor meer foto’s dienen deze kosten altijd direct voldaan te worden a.d.h.v. factuur of betaalverzoek.

3.4 Wanneer u deelneemt aan een fotoavond dient de betaling direct met reservering te worden voldaan a.d.h.v. een factuur. Footprints of Love mag uw deelname aan de fotodag weigeren wanneer de betaling niet is voldaan.

3.5 De levertijd kan per product verschillen. De geschatte levertijd bij fotoshoot/videoshoot is 4 weken, bij een huwelijk ligt dit rond 6 weken, Footprints of love heeft het recht deze tijd te verlengen. U gaat bij het boeken van een fotoshoot of dienst automatisch akkoord met de levertijd van Footprints of love. U kunt voorafgaand kiezen voor een snel bewerk service waar er kosten in rekening zullen gebracht worden.

3.6 Bij het boeken van een fotoreportage ontvangt u binnen 3 dagen na de fotoreportage een selectie, de fotograaf heeft het recht deze tijd te verlengen. Nadat u de gekozen foto’s door heeft gegeven gaat de geschatte levertijd van 4 weken in. Wanneer u minder foto’s kiest dan waar voor betaald is, krijgt u geen geld terug. Bij huwelijken krijgt u binnen de week een preview, gekozen door de fotograaf.

3.7 De levertijd met fotodagen mag afwijken naar 8 weken. Footprints of love zal altijd haar best doen om de foto’s zo snel mogelijk te leveren. Hier kan geen beroep op worden gedaan.

3.8 Nadat u de selectie van uw fotoreportage heeft ontvangen heeft u 2 maanden de tijd om de, door u gekozen, foto’s door te geven aan de fotograaf. Nadat deze periode van 2 maanden is verstreken mag Footprints of love weigeren om de foto’s te bewerken of zal Footprints of love een toeslag van 50% van het afgesproken bedrag in rekening brengen.

3.9 Wanneer u kiest om foto's bij te bestellen en uw keuze heeft doorgegeven aan Footprints of love, ontvangt u een betaalopdracht of factuur. Wanneer u deze niet betaald binnen 2 maand krijgt u een herinnering zonder extra kosten, deze dient onmiddellijk betaald te worden. Indien Footprints of love binnen 7 dagen geen betaling heeft ontvangen wordt er een 2de herinnering verstuurd en wordt 50% van het factuurbedrag extra gerekend. Wanneer u nog steeds geen betaling heeft gezonden heeft Footprints of love de keuze om verdere stappen te ondernemen OF de volledige samenwerking te annuleren. D.W.Z. dat het betaalde fotopakket én de nabestelling vervallen, u krijgt dus geen enkele foto en Footprints of love moet geen kosten terugbetalen. Deze regels gelden ook wanneer de klant geen of amper antwoord op de berichten van Footprints of love via mail, Instagram, Facebook, Whatsapp, sms of telefoon. Wanneer u toch besluit te betalen heeft Footprints of love min. 8 weken de tijd om de foto's af te leveren tenzij anders afgesproken.

3.10 Fotoproducten zijn fragiel. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.

3.11 Footprints of love mag indien nodig (bijvoorbeeld bij een fotodag) beslissen om zelf foto’s te kiezen uit uw foto selectie. Dit moet Footprints of love voorafgaand aan de fotoreportage hebben gemeld. Er kan geen beroep worden gedaan op de foto’s gekozen door Footprints of love.

3.12 Footprints of love levert u de foto’s van de fotoreportage digitaal via WeTransfer, op alle foto’s zit een klein logo. Bij huwelijken worden alle goede foto's bewerkt afgeleverd op een mooie USB stick. Wanneer u een foto wilt gebruiken voor een afdruk kunt u Footprints of love naar de mogelijkheden vragen om deze foto’s voor u te laten afdrukken via een professionele drukker. Dit geldt ook voor een huwelijksalbum.

 

4.1 Door een meeloopdag, workshop, portfoliodag, cursus of webinar te boeken geeft u te kennen, dat u met deze voorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.

4.2 Uw boeking staat vast direct na het versturen van de factuur of het betaalverzoek.

4.3 Het bedrag van de meeloopdag, workshop, portfoliodag, cursus of webinar dient voldaan te worden bij reservering d.m.v. een factuur of betaalverzoek. Footprints of love mag uw deelname weigeren wanneer de betaling niet voldaan is.

4.4 Wanneer u deelneemt aan een meeloopdag, workshop of portfoliodag dient u minimaal 2 foto’s per model op te sturen binnen een termijn van 8 weken, tenzij anders is besproken.

4.5 Foto’s die geschoten zijn tijdens deze dag mogen niet verkocht worden. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 50% (met een minimum van €100,-) van het bedrag dat is voldaan voor de betreffende meeloopdag, workshop of portfoliodag.

4.6  Na boeking is het niet meer mogelijk om uw deelname aan de meeloopdag, workshop, portfoliodag, cursus of webinar te annuleren.

4.7 Ga voor alle voorwaarden die betrekking hebben tot de meeloopdag, workshop, portfoliodag, cursussen of webinars naar5.1 U kunt bij Footprints of love een cadeaubon kopen. De cadeaubon is vanaf 25,- euro of een door u te bepalen bedrag.

5.2 De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld. Bij het niet na kunnen komen van de eerste afspraak door een van beide partijen, is het mogelijk om een tweede afspraak in te plannen. Bij het niet na komen van een tweede afspraak door de klant komt de cadeaubon te vervallen.

5.3 Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Footprints of love, tenzij anders is vermeld.

5.4 U kunt de cadeaubon besteden aan één fotoreportage of meeloopdag/workshop. De cadeaubon is geldig op alle diensten en producten van Footprints of love.

5.5 De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.

5.6 Een cadeaubon kan 1x gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

5.7 Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze niet met elkaar combineren bij het boeken van een fotoreportage of andere dienst.

5.8 De klant is zelf verantwoordelijk om de cadeaubon te verzilveren en een afspraak te maken bij Footprints of love.

5.9 De cadeaubon kan na ontvangst niet meer worden aangepast. Na betaling staat de boeking van de bon vast, geld terug is dan geen mogelijkheid meer.6.1 Klachten over het geleverde werk dienen zo snel mogelijk (binnen 7 werkdagen na levering van de foto’s) schriftelijk aan de fotograaf te worden gemeld. Wanneer de klacht daadwerkelijk terecht wordt bevonden heeft de fotograaf het recht alsnog goed werk te leveren.

6.2 Bij ontevredenheid kan de fotograaf ervoor kiezen om een nieuwe afspraak te maken met de klant om zo alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is alleen mogelijk als er binnen 7 dagen een officiële klacht is ingediend. Ten alle tijden worden hier reiskosten voor in rekening gebracht. Footprints of love mag extra kosten voor de fotoreportage in rekening brengen. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen.

 6.3 U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen.

6.4 Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

6.5 Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

6.6 Schade aan apparatuur en eigendommen van de fotograaf, aangebracht door de klant worden verrekend met de klant.

6.7 Deelname aan een fotoreportage is volledig op eigen risico.

6.8 Om een dienst te kunnen boeken bij Footprints of love dient u minimaal 18 jaar of ouder te zijn. Bent u jonger dan 18 jaar, dan dient u toestemming van uw ouders te hebben. Bij het boeken van een dienst geeft u aan ouder te zijn dan 18 jaar of toestemming te hebben van uw ouders.

6.8  Bij het gebruiken van een paard van derden, al dan niet geregeld door de fotograaf, voor de
fotoshoot is dit volledig op eigen risico van de klant. Ongevallen is niet de verantwoordelijkheid van
de fotograaf. De klant weet op voorhand de gevaren van een paard en dient hier rekening mee te
houden gezien het een levend (vlucht)dier blijft.


 
7.1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Belgische wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Footprints of love. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met de fotograaf op.

7.2 Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken, publiceren of aanpassen, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf.

7.3 Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties.

7.4 Op al mijn foto’s rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Footprints of love. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.

7.5 Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Footprints of love” of dient de social media pagina van Footprints of love benoemd te worden. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie-/auteursrechten. 

7.6 Het afkopen van de auteursrechten bedraagt 250,- euro per foto.

7.7 Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van 250,- euro. 

7.8 Op alle foto’s staat een copyright (logo), deze dient ten alle tijden zichtbaar te zijn en mag niet van de foto worden verwijderd. Ook mogen de foto’s op geen enkele wijze bewerkt of aangepast worden zonder toestemming van de fotografe. Dit geldt alleen wanneer de auteursrechten niet zijn overgedragen aan de koper.

7.9 De fotograaf mag de gemaakte foto’s tijdens de fotoreportage ten alle tijde gebruiken voor zijn/haar portfolio en andere doeleinden (publicaties). Wanneer dit niet gewenst is kunt u de auteursrechten van de foto’s af kopen.

7.10 De fotograaf is vrij om, naast uw selectie, een eigen selectie aan foto's te bewerken voor haar portfolio. Deze foto's kunnen naar wens bij de fotograaf worden nabesteld. Zonder betaald te hebben voor deze foto's, mogen deze foto's niet door u worden gebruikt. Doet u dit tóch, dan wordt er een boete van het aantal gebruikte foto's met een minimale waarde van €100,- in rekening gebracht. Footprints of love is niet verplicht u eerst een waarschuwing te geven en mag de boete na misbruik van de foto's direct in rekening brengen.

Footprints of love mag foto’s waar u kenbaar op staat gebruiken na het boeken van een fotoshoot, onder andere voor social media. Portretrechten gelden niet voor paarden en honden. Deze foto’s mogen ten alle tijden door Footprints of love gebruikt worden, ook voor commerciële doeleinden. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om dit te doen kunt u een verzoek bij Footprints of love indienen, dit kan via een mail naar info@footprintsoflove.be. Footprints of love neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@footprintsoflove.be.


8.1 Wanneer u Footprints of love wilt boeken als fotograaf op jullie huwelijk kan dit geboekt worden via de website, Whatsapp of sociale media. Er wordt een kennismakingsgesprek ingepland voor vrijblijvende informatie. Wanneer u beslist om mij te reserveren voor jullie grote dag wordt er een voorschot van 50% gevraagd na het versturen van een factuur. Het rest bedrag dient betaald te worden voor jullie huwelijksdag. Wanneer het bedrag is voldaan ligt jullie datum vast. Wanneer het huwelijk doorgaat op korte termijn (tot 1 maand) dient 100% van het afgesproken bedrag betaald te worden.

8.2 Wanneer er meer dan 5u wordt gefotografeerd of de fotograaf aanwezig is tijdens het diner wordt er gevraagd naar een volwaardige maaltijd.

8.3 Bij annulatie door de klant vervalt het betaalde bedrag (min. 50% van het afgesproken bedrag).

8.4 Wanneer de fotograaf de reservatie annuleert kan er geen beroep gedaan worden op de fotograaf, echter zal de fotograaf wel mee helpen met zoeken naar een andere fotograaf. é

8.5 De fotograaf geeft altijd tips voor het beste resultaat ivm locaties (lichtrijk, ruimte, binnenlocatie bij regen,...), wanneer hier geen rekening met wordt gehouden kan de fotograaf de kwaliteit niet garanderen.

8.6 Uit huwelijk zal een selectie van de foto’s worden gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vast ligt in de reportage. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s/video's die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen. 

8.7 Alle beste foto's zullen bewerkt worden naar de stijl van de fotograaf, deze foto's zal u ontvangen op een gepersonaliseerde USB stick. Deze wordt gratis naar u thuis gestuurd.

8.8 Afdrukken, wanddecoratie en huwelijksalbum kan bij Footprints of love worden besteld. Wanneer u ervoor kiest deze producten te laten verzenden is dit 100% op eigen risico ivm diefstal, beschadigingen, verdwijning,...

8.9 In geval van diefstal, brand, defect aan apparatuur waardoor de gemaakte foto's niet kunnen geleverd worden kan er geen schadevergoeding of aanklacht gedaan worden tegen de fotograaf. Dit is onmacht en niet de schuld van de fotograaf. Hierbij is het niet mogelijk om de betaling terug te krijgen.

9.0 Alle bovenstaande voorwaarden waarbij niet vermeld wordt dat het om huwelijken gaat gelden ook voor huwelijken.

Algemene voorwaarden Footprints of love

Het is belangrijk dat u bij het boeken van een dienst of aankopen van een product de algemene voorwaarden goed leest zodat u weet waar u bij boeking automatisch met akkoord gaat.

6. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

5. Cadeaubon

4. Meeloopavonden, workshops, portfoliodagen, cursussen en webinars

3. Levertijd en betaling

2. Fotoshoots en videoshoots

1. Algemeen

7. Auteursrechten en Publicaties

voorwaarden voor fotografen.

8. Huwelijken